top of page

Η ΔΕΗ για το Τιμολόγιο Προσωπικού

Η ΔΕΗ εξέδωσε ανακοίνωση για την τιμολόγηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας στο προσωπικό της και, φυσικά, αφορά και τους συνταξιούχους. Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση με δύο παραδείγματα της ΔΕΗ, τα οποία δεν είναι ευανάγνωστα, όχι από δική μας ευθύνη. Αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με το νέο τιμολόγιο προσωπικού Το νέο τιμολόγιο ΓΠ, μετά τη νέα σχετική νομοθετική πρόβλεψη του χειμώνα, προβλέπει έκπτωση 30% επί του οικιακού τιμολογίου Γ1 ή Γ1Ν ως προς τη χρέωση προμήθειας που εισπράττει η ΔΕΗ, εδώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται κανονικά όπως στους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες. Οι δικαιούχοι ΚΟΤ μεταπίπτουν αυτόματα σε αυτό και δεν ισχύει για αυτούς το τιμολόγιο προσωπικού, ενώ αντίστοιχη αυτόματη μετάπτωση προβλέπεται και σε περίπτωση απένταξης. Η ενημέρωση της ΔΕΗ συνοδεύεται και από αντίστοιχους πίνακες με παραδείγματα. Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΔΕΗ προς τους εργαζομένους για το νέο τιμολόγιο προσωπικού αναφέρει τα εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.11 του Νόμου 4643/19, τροποποιήθηκε το τιμολόγιο Προσωπικού που παρέχεται στους συναδέλφους του Ομίλου, μισθωτούς και συνταξιούχους, το οποίο προβλέπει έκπτωση 30% επί του οικιακού τιμολογίου Γ1 ή Γ1Ν. Συγκεκριμένα, η έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση Προμήθειας που αφορά στον Προμηθευτή ΔΕΗ, ενώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ κτλ) υπολογίζονται κανονικά όπως στους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες. Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα για την εφαρμογή του νέου τιμολογίου ΓΠ, έγινε αναστολή της έκδοσης λογαριασμών από 1.1.2020 και μετά. Εάν κάποιος μισθωτός/δικαιούχος ΓΠ ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) γίνεται αυτόματα μετάπτωση σε αυτό και παύει να ισχύει το τιμολόγιο προσωπικού για το χρονικό διάστημα χορήγησης του ΚΟΤ. Επίσης σε περίπτωση απένταξης από το ΚΟΤ, θα μεταπίπτει αυτόματα στο αντίστοιχο τιμολόγιο ΓΠ. Και στις δύο περιπτώσεις θα ισχύει η αναλογικότητα καταναλώσεων σύμφωνα με τις ημερομηνίες ένταξης/ απένταξης από το ΚΟΤ.¬ Η έκπτωση συνέπειας συνεχίζεται για όσους πληρώνουν εμπρόθεσμα τον λογαριασμό τους. ¬Πλέον, από 31.3.2020 εκδίδονται κανονικά οι λογαριασμοί ρεύματος για όποιες περιπτώσεις η ΔΕΗ έχει λάβει από τον ΔΕΔΔΗΕ πιστοποιημένη εκκαθαριστική ένδειξη μετά την 1.1.2020. Σταδιακά θα εκδοθούν οι λογαριασμοί για όλους τους δικαιούχους ΓΠ και εφεξής θα εκδίδονται κάθε δίμηνο ( Έναντι και Εκκαθαριστικοί). Η τιμολόγηση στους λογαριασμούς έχει γίνει αναλογικά για το διάστημα εφαρμογής κάθε τιμοκαταλόγου. Συγκεκριμένα, οι παλιές τιμές εφαρμόστηκαν έως 31.12.2019 και οι νέες τιμές από 1.1.2020 με αναλογική μέθοδο επιμερισμού κατανάλωσης επί της τελευταίας καταμέτρησης μετά την 01.01.20. Δεδομένων των ανωτέρω, πιθανόν οι πρώτοι εκδοθέντες λογαριασμοί να μην είναι απόλυτα κατανοητοί, καθώς δεν εμφανίζονται επακριβώς οι τιμές των ισχυόντων τιμοκαταλόγων για οικιακούς πελάτες. Ως εκ τούτου επισυνάπτονται δύο παραδείγματα στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η «λογική» του τρόπου τιμολόγησης. Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση των λογαριασμών, διαπιστώθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις με πρόβλημα κατά την τιμολόγηση. Αυτό οφείλεται σε συστημικό λάθος και οι υπόψη περιπτώσεις επανεξετάζονται αναλυτικά προκειμένου να εκδοθούν και αποσταλούν νέοι λογαριασμοί. Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι, λογαριασμοί στους οποίους αναγράφεται ‘ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ’ και η περίοδος του λογαριασμού ξεκινά πριν την 01.01.2019 (πχ αφορά το διάστημα από 15.12.2018 έως 15.03.2020), θα γίνει εκ νέου η έκδοση και αποστολή τους, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα τιμολόγησης. Οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Πρόσθετα, αναφέρουμε ότι: Οι συνάδελφοι για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με λογαριασμό τους ή εφόσον επιθυμούν να προβούν σε ρύθμιση του λογαριασμού τους με ευνοϊκούς όρους, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Καταστημάτων εξαιτίας του COVID 19, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00). Τέλος προτρέπουμε όλους τους συναδέλφους να εγγραφούν στην υπηρεσία ebill μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, προκειμένου να επωφεληθούν από τα παρακάτω : – άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς όλων των ακινήτων τους, – ηλεκτρονική πληρωμή, οποτεδήποτε, με τη χρήση οποιασδήποτε κάρτας, χωρίς καμία προμήθεια, – επιλογή λήψης ηλεκτρονικού λογαριασμού, – ειδοποίηση κατά την έκδοση του λογαριασμού με sms ή/και email, – επιλογή μηνιαίας έκδοσης λογαριασμών (3 μηνιαίοι έναντι και 1 εκκαθαριστικός τετραμήνου), για την καλύτερη διαχείριση των μηνιαίων εξόδων.»

Η ΔΕΗ για το Τιμολόγιο Προσωπικού
bottom of page