Εξοφλητικά κύριας σύνταξης

Όπως διαπιστώσατε από το παραπάνω έγγραφο, η νέα Διοίκηση της ΔΕΗ από νωρίς δείχνει τις προθέσεις της απέναντι σ' αυτούς που πάνω από 35 χρόνια έδωσαν και τη ζωή τους για να στελεχωθεί η Επιχείρηση και να επιτελέσει το κοινωνικό της έργο. Ας όψονται....!!! ΑΘΗΝΑ, 30-7-2015 Το Γραφείο Τύπου

Εξοφλητικά κύριας σύνταξης