Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων

Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το Σχολικό και Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Για λεπτομέρειες κατεβάστε το παρακάτω pdf αρχείο

Βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και των συνταξιούχων