Ασφαλιστικές κρατήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την αύξηση των κρατήσεων για Ασφάλιση του Ν.4491/66, το Δ.Σ του Συλλόγου ενημερώνει τα μέλη του ότι με την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ και την ένταξη ΟΛΩΝ των Ταμείων Ασφάλισης σε αυτόν, προβλέπονταν από το Νόμο να εναρμονιστούν όλες οι κρατήσεις Υγείας στο 4% της κύριας Σύνταξης.
Επειδή, σύμφωνα με το Νόμο 4491/66 οι κρατήσεις που μας γίνονταν στη σύνταξή μας χωρίζονταν σε 3% για την Υγεία και 1% για την Πρόνοια, το κράτος προχώρησε στην αύξηση του 3% στο 4%. Έτσι μαζί με το 1% της Πρόνοιας οι κρατήσεις μας ρυθμίστηκαν στο 5% συνολικά.
Το Δ.Σ του Συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη οτι από το 2012 και μετά καταργήθηκε ο Κοινωνικός Τουρισμός για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ καθώς και το οτι υλοποιήθηκε η κατάργηση της Εργατικής Εστίας και του ΟΕΚ, εξετάζει με τους νομικούς του Συμβούλους, την διεκδίκηση κατάργησης του 1% για την Πρόνοια.
Με νεώτερη ανακοίνωσή μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
                                                                   Αθήνα, 31/12/2013
                                   Το Γραφείο Τύπου

Ασφαλιστικές κρατήσεις