Αναδρομικά κρατήσεων ΕΟΠΥΥ για τους κληρονόμους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει οτι τις επιστροφές από τις παράνομες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, τις δικαιούνται όλοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του αποθανόντος.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι δικαιούχοι - μέλη του Συλλόγου μας να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας ώστε να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν και την έντυπη αίτηση που πρέπει να προμηθευτούν.

Ο Σύλλογος θα αναλάβει την  προώθηση των αιτήσεων προς το Ταμείο μας, αφού πρώτα προσκομισθούν από τους δικαιούχους τα απαιραίτητα δικαιολογητικά.

Αθήνα, 4-12-2017

Αναδρομικά κρατήσεων ΕΟΠΥΥ για τους κληρονόμους