Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                             Πολύβιος Τσίρκας
Α’ Αντ/δρος                                          Νίκος Γερογιάννης
Β’ Αντ/δρος                                          Δημήτρης Ιωαννίδης
Γεν. Γραμματέας                                   Παναγιώτης Πάλμος
Α’ Αναπλ. Γραμματέας                          Διαλεχτή Δερέμπεη
Β’ Αναπλ. Γραμματέας                          Γιώργος Τσούπρος
Ταμίας                                                  Σταμάτης Πατεράκης
Αναπλ. Ταμίας                                      Απόστολος Παπανικολάου
Γραμ. Δημοσ. Σχέσεων                         Γιώργος Λαλαίος
Γραμ. Διεθνών Σχέσεων                        Δημήτρης Νικολάου
Γραμ. Τύπου & Ενημέρωσης                 Αιμιλία Αγκαβανάκη


Μέλη: Ολυμπιάδα Κίσσα, Φάνης Σβολάκης, Θανάσης Κρέτσης, Νίκος Κωτσίρος, Δάντης Παπαλεξίου, Γιάννης Δρακάκης, Βασίλης Ζησιόπουλος, Νίκος Τουρλίδας, Κώστας Γούλας και Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Κεντρική Εξελεγκτική  Επιτροπή

Σώκος Γιάννης
Μπάρκας Σταύρος
Ιωαννίδης Κώστας
Μιχαλόπουλος Μανώλης
Καρατσώλης Γιάννης