Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Επικουρικού Ταμείου Ε.Τ.Ε.Α και είναι:   etea.gov.gr
Στην ιστοσελίδα θα βρείτε προς το παρόν την βεβαίωση των συντάξεων του έτους 2013.
Σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έδωσε ο κ. Πρόεδρος του ΕΤΕΑ, μελλοντικά θα μπορούμε να τυπώνουμε και τις μηνιάτικες συντάξεις της επικουρικής.

                      ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ

ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ
210-5249317, 210-5232602 | Αριστοτέλους 11-15

 

Copyright © 2019 pasas-deh.gr