top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για την παράλληλη ασφάλιση.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ απέστειλε στον Υπουργό Εργασίας και τον Πρόεδρο του e-ΕΦΚΑ το ακόλουθο υπόμνημα.

Αριθ. Πρωτοκ. 18

Αθήνα 24/11/2022
Προς: 1. Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωστή Χατζηδάκη


2. Διοικητή e-EFKA κ. Δουφεξή Παναγιώτη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ)


Αξιότιμοι κύριοι.

Παρά τις διακηρύξεις περί εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων, επανερχόμαστε σε χρονίζοντα ανεπίλυτα ζητήματα, που ταλαιπωρούν δεκάδες συνταξιούχους του Ταμείου μας και όχι μόνο.

1. Σε αντίθεση με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας σε προγενέστερα υπομνήματα, καθυστερεί προκλητικά η απόδοση της προσαύξησης λόγω παράλληλης ασφάλισης.

Μετά από έξι (6) χρόνια (!!!) ισχύος του σχετικού νόμου οι δικαιούχοι εμπαίζονται μεταξύ της Β΄ Υποδ/νσης της Ε΄ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΔΕΗ και του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ). Η τελευταία ενημέρωσή μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρει πως το λογισμικό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ούτε η διαδικασία αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων! Και όλα αυτά παρά τη διαβεβαίωση του Υφυπουργού πριν από δύο χρόνια σε απάντηση της επισυναπτόμενης σχετικής ερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή, πως «θα καταστεί σύντομα εφικτή η αντίστοιχη μηχανογραφική εφαρμογή από τον Ανάδοχο του έργου».

2. Υπάρχει μια σαφέστατη αδικία στον τρόπο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν 4387/2016, στους έμμισθους μηχανικούς των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, οι οποίοι, πριν την πρόσληψή τους στην (ενιαία) ΔΕΗ ΑΕ, ήταν ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ για κύρια σύνταξη και στο πρώην ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ για επικουρική και εφ’ άπαξ παροχή.


Η ερμηνεία του ν. 4387/2016 εκ μέρους του ΤΜΕΔΕ σε ό,τι αφορά την επικουρική σύνταξητων έμμισθων Μηχανικών του ομίλου ΔΕΗ, που θεωρεί ότι ο χρόνος που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι στον ΕΛΠΠ μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την προσαύξηση της κύριας σύνταξης, και υιοθετήθηκε από το ΕΤΕΑΕΠ, είναι λανθασμένη γιατί αγνόησε και παρερμήνευσε μια σειρά διατάξεις, νόμους και πρακτικές που διεξοδικά αναλύονται σε αναλυτικό κείμενο.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της ερμηνείας, ενώ ο συνολικός χρόνος εισφορών των μηχανικών για κύρια σύνταξη ισούται με το συνολικό χρόνο εισφορών τους για επικουρική, ανατρέπονται και καταστρατηγούνται οι εκπληρωμένες ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επικουρικής με αυτές της κύριας σύνταξης και οι μηχανικοί «εξαναγκάζονται» σε απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης σε μεταγενέστερο χρόνο.


Επίσης ως επιστέγασμα της αυθαίρετης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων, οι υπηρεσίες του Β’ Τμήματος Απονομής Επικουρικής Σύνταξης της Δ’ Δ/νσης αρνούνται προφορικά και όχι γραπτά να προβούν στη διεκπεραίωση του αιτήματος ορισμένων μηχανικών για την εξαγορά του απαραίτητου χρόνου για θεμελίωση δικαιώματος (επικουρικής) συνταξιοδότησης, με το αιτιολογικό ότι για τον αιτούμενο χρόνο έχει καταβληθεί ήδη εισφορά, που όμως, σύμφωνα με την ερμηνεία τους, δεν είναι επικουρικό!


Για την προσαύξηση λόγω παράλληλης ασφάλισης και τη μειωμένη επικουρική σύνταξη επισυνάπτουμε, ενδεικτικά, στοιχεία ορισμένων από τους συναδέλφους που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.


3. Η διαδικασία απονομής των επικουρικών συντάξεων εξελίσσεται με επιβραδυνόμενους ρυθμούς με το χρόνο αναμονής να φτάνει τα τρεισήμισι χρόνια.


Πιστεύουμε πως, με τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που σας στέλνουμε, θα πάρετε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα, επισημαίνοντας πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι συνταξιούχοι έχουν σαν μοναδική πηγή εισοδήματος τη σύνταξή τους.Κοινοποίηση:

- Β΄ Υποδ/νση της Ε΄ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΔΕΗ

- Τμήμα Συντάξεων Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ)

- ΟΣΙΚΑ

Συνημμένα:

- Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή (9046/28-8-2020 και 10067/25-9-2020) και συνοδευτικό

- Απάντηση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή (1934 Ε/16-11-2020)

- Πίνακες συνταξιούχων


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας

Πολύβιος Τσίρκας Παναγιώτης Πάλμος

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page