• ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ

"Επίδομα τέκνων"

Αθήνα, 31-1-2017                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στα εξοφλητικά μηνός Φεβρουαρίου 2017 και στη στήλη αποδοχές εμφανίζεται καταχώρηση με τον τίτλο «ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 1». Η καταχώρηση αυτά αφορά στα αναδρομικά που μας οφείλει το ΙΚΑ λόγω αναπροσαρμογής των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ και καμία σχέση έχει με επίδομα τέκνων. Πρόκειται περί λάθους ονομασία καταχώρησης. Το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ

ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ
210-5249317, 210-5232602 | Αριστοτέλους 11-15

 

Copyright © 2019 pasas-deh.gr