• ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ

"Επίδομα τέκνων"

Αθήνα, 31-1-2017                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στα εξοφλητικά μηνός Φεβρουαρίου 2017 και στη στήλη αποδοχές εμφανίζεται καταχώρηση με τον τίτλο «ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 1». Η καταχώρηση αυτά αφορά στα αναδρομικά που μας οφείλει το ΙΚΑ λόγω αναπροσαρμογής των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ και καμία σχέση έχει με επίδομα τέκνων. Πρόκειται περί λάθους ονομασία καταχώρησης. Το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ένσταση/Αίτηση Θεραπείας αφορά τα αναδρομικά του 11μήνου για τις κύριες συντάξεις και μόνο για τους νόμους 4051 και