• ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ

Ανακοίνωση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Νο 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  No1 Συνήλθε σήμερα την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2018 σε Σώμα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕΠ) του Συλλόγου, που εκλέχθηκε στη Γεν. Συνέλευση της 7/5/2018, με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων οργάνων του Συλλόγου. Η ΚΕΦΕΠ αποτελείται από τους συναδέλφους: ΘΑΝΑΚΟ Γεώργιο, Πρόεδρο, ΚΟΣΜΙΔΗ Δημήτριο, ΚΑΤΣΟΥΔΗ Γρηγόριο, ΛΕΝΤΩΒΑ Γεώργιο, ΡΟΥΣΣΗ Χρήστο, Τακτικά Μέλη και ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟ Βασίλη, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, ΣΤΕΦΑΝΗ Νίκο, ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟ Γρηγόρη και ΜΟΥΛΑΡΑ Γεώργιο, Αναπληρωματικά Μέλη. Στην συνεδρίασή της αυτή αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία ΙΚΑ και ΕΚΑ θα διεξαχθούν από 6 Ιουνίου 2018 έως 13 Ιουνίου 2018.Οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων και ΕΚΑ, να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 18 Μαίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, στην έδρα της ΚΕΦΕΠ, στα Γραφεία του Συλλόγου, Αριστοτέλους 11-15, στον 5ο όροφο, τηλ. 2105249317 – 2105232602 και ΦΑΞ 2105249317.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι συνάδελφοι είναι ταμειακά εντάξει την 30 Απριλίου 2018.Για τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα των εκλογικών διαδικασιών κατά περιοχή, θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση μας.

                                          Για την ΚΕΦΕΠ           Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη  ΘΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος                  ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δημήτριος                                                             ΚΑΤΣΟΥΔΗΣ Γρηγόριος                                                             ΛΕΝΤΩΒΑΣ Γιώργος                                                             ΡΟΥΣΣΗΣ Χρήστος

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Επιφυλλίδα, η εφημερίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

Στα πλαίσια της πιο πλατιάς και πολύπλευρης ενημέρωσης των μελών του, ο Σύλλογος ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ ξεκινά μια προσπάθεια έκδοσης εφημερίδας, η οποία θα σταλεί σε όλα τα μέλη του. Μπορείτε να κατεβάσετε στ

Χορήγηση αποζημίωσης λουτροθεραπείας 2020

Εξεδόθη από την ΕΟΠΥΥ η εγκύκλιος για τη χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας για το 2020 Το επίδομα παρέχεται στους ασφαλισμένους που είναι αναγκαία η θεραπεία της πάθησης τους σε αναγνωρισμένες από τ

ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ
210-5249317, 210-5232602 | Αριστοτέλους 11-15

 

Copyright © 2019 pasas-deh.gr